Wednesday, 23/10/2019 - 05:43|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

TỔ VĂN - SỬ TỔ CHỨC SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

Thực hiện kế hoạch năm học, ngày 7 tháng 1 năm 2017 tại phòng chuyên môn trường THPT Phong Châu, tổ Văn - Sử tiến hành sơ kết học kỳ I năm học 2016 -2017.

Trong buổi sinh hoạt, tổ đã đánh giá việc thực hiện công tác tư tưởng chính trị và công tác chuyên môn của các thành viên trong tổ.

Về tư tưởng, đạo đức: các thành viên trong tổ tham gia đầy đủ và nghiêm túc các buổi sinh hoạt chính tri, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng nắm bắt kịp thời chính sách của chính phủ, của ngành, của địa phương. Tích cực tham gia sinh hoạt, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.Tham gia đầy đủ các hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường. Các thành viên trong tổ đều có đạo đức tốt, lối sống trong sạch. Nội bộ tổ đoàn kết, có tình thần tương thân tương ái, phấn đấu vì sự nghiệp chung. Trong học kỳ I không ai vi phạm đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp.

Về công tác chuyên môn: Tổ đã xây dựng kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn của năm, học kì, tháng, tuần, các kế hoạch hoạt động khác và cụ thể hoá để thực hiện. Kết quả thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học như sau:           

+ Tổng số tiết dự giờ :  291 tiết

+ Tổng số tiết thao giảng, thực tập :  16 tiết

+ Tổng số buổi ngoại khóa, viết báo bảng : 6

+ Tổng số chuyên đề đã thực hiện: 4

+ Kết quả kiểm tra hồ sơ : Xếp Loại Tốt 16/16.

Như vậy, học kì I năm học 2016-2017, tổ Văn - Sử đã hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Phát huy kết quả đã đạt được, các thành viên trong tổ sẽ tiếp tục cố gắng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.
Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan