Thursday, 19/09/2019 - 14:17|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

Danh sách CB, GV tổ Văn - Sử năm học 2015 - 2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TỔ VĂN - SỬ

Năm học 2015 - 2016

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Môn giảng dạy

Ghi chú

1

Lê Thị Kim Xuyến

15/02/1971

ĐH

Ngữ văn

Phó HT

2

Nguyễn Thị Thu Thủy

29/07/1975

ĐH

Ngữ văn

TTCM

3

Quách Thị Phương Thảo

03/08/1972

ĐH

Ngữ văn

TPCM

4

Phạm Thị Tuyết Mai

04/10/1978

ĐH

Ngữ văn

 

5

Nguyễn Thị Chinh

26/06/1977

ĐH

Ngữ văn

 

6

Nguyễn Tố Chinh

25/11/1977

ĐH

Ngữ văn

 

7

Phạm Thị Hồng Nhung

22/07/1980

ĐH

Ngữ văn

 

8

Nguyễn Thị Sen

01/02/1980

ĐH

Ngữ văn

 

9

Lê Thị Hạnh

30/05/1983

ĐH

Ngữ văn

 

10

Nguyễn Thị Hồng Việt

25/07/1978

ĐH

Ngữ văn

 

11

Tô Minh Nguyệt

03/05/1981

ĐH

Ngữ văn

 

12

Lê Thị Hoài Liên

10/08/1962

ĐH

Lịch sử

 

13

Lê Thị Hoàng Duyên

01/04/1977

ĐH

Lịch sử

 

14

Đỗ Thị Thúy Hà

10/04/1982

ĐH

Lịch sử

 

15

Phạm Thị Hằng

12/04/1992

ĐH

Lịch sử

 

16

Nguyễn Thị Thanh Mai

28/05/1981

ĐH

GDCD

 

17

Triệu Thị Mai

04/09/1987

Thư viện

 
Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan