Thursday, 19/09/2019 - 14:15|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

Danh sách CB, GV tổ Địa - Ngoại ngữ năm học 2015 - 2016

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN TỔ ĐỊA - NGOẠI NGỮ

Năm học 2015 - 2016

 

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Môn giảng dạy

Ghi chú

1

Trần Thị Hải Yến

29/05/1970

ĐH

Tiếng Anh

Phó HT

2

Lê Thị Tuệ Minh

28/03/1977

ĐH

Địa lí

TTCM

3

Lê Thị Tuyết Nga

20/12/1978

ĐH

Tiếng Anh

TPCM

4

Lê Thị Thanh Ngân

09/08/1977

ĐH

Địa lí

 

5

Sầm Thị Năm

27/08/1972

ĐH

Địa lí

 

6

Hoàng Thùy Ngân

05/09/1990

ĐH

Địa lí

 

7

Trần Hoàng Minh Hằng

14/09/1979

ĐH

Tiếng Anh

 

8

Vũ Thị Quỳnh

23/02/1979

ĐH

Tiếng Anh

 

9

Nguyễn Kiều Hiên

25/05/1977

ĐH

Tiếng Anh

 

10

Bùi Thị Thương Huyền

06/11/1981

ĐH

Tiếng Anh

 

11

Quách Thị Hiền

04/12/1983

ĐH

Tiếng Anh

 

12

Nguyễn Thị Phương Quỳnh

19/10/1976

ĐH

Tiếng Anh

 

13

Hoàng Thanh Thúy

18/05/1978

ĐH

Tiếng Anh

 

14

Trần Thị Bích Hạnh

24/07/1983

ĐH

Tiếng Anh

 

15

Đặng Thu Hà

13/11/1985

ĐH

Tiếng Anh

 

 
Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan