Wednesday, 23/10/2019 - 05:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ HÓA - SINH - THỂ DỤC NĂM HỌC 2015 – 2016

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Hoạt động chuyên môn năm học 2015 – 2016

T : HÓA – SINH – THỂ

----------------------------

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

1. Thuận lợi:

 - Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

 - Tổ có truyền thống đoàn kết nội bộ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

 - Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.

 - Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.

 - Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 2. Khó khăn:

 - Tổ với 5 phân môn, số giờ bình quân trong tổ cao. Số giờ công tác nhiều, trong đó có nhiều giáo viên làm công tác kiêm nhiệm, đi tập huấn nhiều nên có ảnh hưởng đến điều hành chung cho công tác chuyên môn.

 - Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về năng lực, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

 - Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, một số giáo viên sức khỏe chưa tốt.

 - Học sinh nhận thức không đồng đều, chưa cập chuẩn nên sử dụng phương pháp

 dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn.

II. MỘT SỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHUYÊN MÔN:

Tổng số giáo viên: 20                             Nam:    8                      Nữ: 12

Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thúy Hà

Tổ phó: Nguyễn Thị Kim Anh

Tổ trưởng công đoàn: Nguyễn Quỳnh Lan

 * Số lượng giáo viên các nhóm:

Hóa học : 6                    Sinh học: 4                  Công nghệ: 3              

Thể dục: 4                      GDQP: 3

 III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 – 2016:

1) Về công tác chính trị tư tưởng:

- Các thành viên trong tổ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ chương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc các qui định của ngành và nội qui của cơ quan.

- Đại bộ phận các thành viên trong tổ có lối sống lành mạnh, trong sáng, đoàn kết nhất trí trong đơn vị. Được bạn bè tín nhiệm, học sinh tin yêu.

2) Về công tác chuyên môn:

 - Thực hiện đúng, đủ chương trình, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy ở các khối lớp, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn như soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, duy trì tốt sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định kì và theo chuyên đề. Tăng cường dự giờ thăm lớp, thao giảng, thực tập, trao đổi chuyên môn.

 - Có ngày công lao động cao có tinh thần trách nhiệm chính trị cao trước nhiệm vụ và công tác được giao.

 - Đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giờ lên lớp, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi đại học cao đẳng và ôn tốt nghiệp được ban giám hiệu trường đánh giá cao.

- Đã tổ chức được các buổi sinh họat tổ, nhóm có hiệu quả.

- Các thành viên trong tổ đều tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 3) Kết quả cụ thể:

* Kết quả chung:

 - 97 % học sinh đạt văn hoá trung bình trở lên, trong đó có >68% khá, giỏi.

 - Tổng số giờ dự được: 345 giờ, bình quân: 28.5 giờ/1người/1 năm.

 - Thực tập: 28 giờ. Thao giảng: 1 giờ - Các giờ đều xếp loại giỏi.

 - Số buổi ngoại khóa: 4 buổi với các nội dung: Phòng chống HIV – AIDS; Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên ( Cô Bùi Phương Thảo và Thầy Nguyễn Đức Chiến thực hiện); Phòng chống sốt xuất huyết ( Cô Hà Thị Thành thực hiện); Thầy Lê Quang Hòa: Ngoại khóa về ngày Học sinh – Sinh viên.

 - Số bài viết báo bảng: 5 bài.

 - Thực hiện 2 buổi sinh hoạt chuyên đề do Nguyễn Thị Thúy Hà và Nguyễn Thị Kim Anh thực hiện.

- Tổ chức 3 tiết sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

 - Kết quả kiểm tra hồ sơ giáo viên: 2 lần

Học kì 1: 14 hồ sơ xếp loại loại tốt; 5 hồ sơ xếp loại Khá.

Học kì 2: 9 hồ sơ xếp loại tốt; 9 hồ sơ xếp loại khá, 1 hồ sơ xêp loại trung bình.

 - Số giáo viên nghỉ các buổi sinh hoạt tập thể còn nhiều ở một số giáo viên.

 - Số giờ nghỉ do bận việc riêng ít, dạy thay cho giáo viên đi công tác nhiều.

 * Kết quả chất lượng từng bộ môn (Tỷ lệ %):

+ Môn Hóa: 90% từ trung bình trở lên, 45% khá, giỏi.

+ Môn Sinh: 98% từ trung bình trở lên, 59% khá, giỏi.

+ Môn Công nghệ : 100% từ trung bình trở lên, 65% khá, giỏi.

+ Môn GDQP: 100% từ trung bình trở lên, 65% khá, giỏi.

+ Môn Thể dục: 100% đạt.

 - Kết quả thi nghề phổ thông: 100% học sinh đạt loại khá giỏi.

 - Học sinh giỏi khối 12: (Môn, số giải):

+ Hoá: 5 giải : 5 giải khuyến khích.                                 

+ Sinh: 1 giải khuyến khích.

+ Thể dục: Đạt 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, trong đó có 1 em đang tham gia tập môn đẩy gậy luyện để dự thi cấp khu vực.

 - Đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm:

+ Trong tổ có 5 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu ở cấp ngành. 16 đề tài và sáng kiến kinh nghiệm được nghiệm thu ở cấp trường.

 - Thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh:

+ Có 1 giáo viên đi thi và đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh.

 + Có 1 giáo viên tham gia hướng dẫn hco sinh tham gia cuộc thi: Sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn đạt giải khuyến khích.

   Công tác chủ nhiệm:

Lớp

GVCN

Xếp loại thi đua

Xếp loại phong trào Đoàn

10A5

C. Q. Lan

22

Tốt

10A3

C.Anh

20

Tốt

10A8

C.Huyền

17

Tốt

11A10

T.Hiếu

3

Xuất sắc

12A2

Cô Ng.Hà

29

Xuất sắc

* Việc sử dụng thiết bị thí nghiệm: Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học gắn với sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học, cả tổ đã đoàn kết nhất trí vượt khó thực hiện có hiệu quả. Kết quả thực hiện sử dụng thiết bị dạy học(đạt tỷ lệ %):

 Môn

Hóa

Sinh

C.Nghệ

Thể dục

GDQP

Tỷ lệ(%)

95%

100%

100%

100%

60%

4. Hạn chế:

 - Hoạt động luyện thi ĐH-CĐ, bồi dưỡng học sinh giỏi, kết quả vẫn còn khiêm tốn.

 - Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, kết quả còn hạn chế.

 - Vẫn còn một số giáo viên chưa thật sự tập trung cho công tác chuyên môn. Một số giáo viên quản lí giờ học chưa hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của tổ Hóa – Sinh – Thể năm học 2015 – 2016. Rất mong nhận được sự đóng góp của các thành viên trong tổ.

                                                                                    Lâm thao, Ngày 25 tháng 5 năm 2016

                                                                                                            Tổ trưởng

 

 

 

                                                                                                 Nguyễn Thị Thúy Hà

 

 
Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan