Wednesday, 23/10/2019 - 05:52|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán - môn Toán - Thành phố Hà Nội năm học 2014 - 2015

Tên tài liệu: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán - môn Toán - Thành phố Hà Nội năm học 2014 - 2015. Ngày kiểm tra: 24/06/2014. Mô tả: Đề kiểm tra dùng cho học sinh ôn thi vào chuyên và học sinh giỏi. Thời gian làm bài: 150 phút.

 Tên tài liệu: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán - môn Toán - Thành phố Hà Nội năm học 2014 - 2015. Ngày kiểm tra: 24/06/2014. Mô tả: Đề kiểm tra dùng cho học sinh ôn thi vào chuyên và học sinh giỏi. Thời gian làm bài: 150 phút. 
Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan