Wednesday, 23/10/2019 - 05:46|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

Nội dung chi tiết của Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học Ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ- THPT ngày 28/3/2017 của Hiệu trưởng trường THPT Phong Châu mời các bạn tài file đính kèm.Tập tin đính kèm :

Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan