Wednesday, 23/10/2019 - 05:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ THỜI SỰ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

 

Sáng ngày 08/12/2016, thực hiện Thông báo số 481-TB/TU ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy Phú Thọ và Kế hoạch số 26-KH/HU ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Huyện ủy Lâm Thao về việc tổ chức "Hội nghị trực tuyến chuyên đề về thời sự 6 tháng cuối năm 2016"  tại phòng họp của nhà trường, 76/80 cán bộ, đảng viên, giáo viên chi bộ trường THPT Phong Châu đã tham dự Hội nghị trực tuyến chuyên đề.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường tham dự hội nghị trực tuyến

Các đồng chí cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường tham dự hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị cán bộ, đảng viên, giáo viên đã nghe Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Chuyên gia Kinh tế trình bày:

- Chuyên đề 1: Tổng quan tình hình kinh tế xã hội nước ta năm 2016, nhiệm vụ đặt ra năm 2017.

Tiếp theo Hội nghị cũng được nghe Tiến sĩ Nguyễn Việt Thắng - Giám đốc Trung tâm phân tích và dự báo Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trình bày:

- Chuyên đề 2: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cơ hội thách thức và nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong thời gian tới.

 Việc nghe tình hình thời sự thế giới và trong nước cũng như cơ hội và thách thức của Việt Nam trong thời gian tới giúp cán bộ, đảng viên, giáo viên của Chi bộ nắm được các vấn đề mang tính thời sự quan trọng. Từ đó, có nhận thức đúng đắn những thuận lợi và khó khăn của đất nước trong chặng đường tiếp theo. Từ việc nhận thức ấy, mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên suy nghĩ áp dụng vào công việc giáo dục tư tưởng đạo đức, giảng dạy kiến thức văn hóa cho học sinh để nâng cao chất lượng hai mặt của nhà trường.

Hội nghị trực tuyến đã có ý nghĩa lớn trong việc bồi dưỡng kiến thức về thời sự, lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và giáo viên của chi bộ trường THPT Phong Châu trong thời điểm hiện tại.

  T/M BAN CHI ỦY         

  BÍ THƯ CHI BỘ         


 

  Lê Thị Kim Hồng         
Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan