Wednesday, 23/10/2019 - 05:42|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

Trường THPT Phong Châu, Lâm Thao, Phú Thọ học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

(GD&XH) - Ngày 07 tháng 11 năm 2006 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động thực sự đã được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hưởng ứng nhiệt tình và tạo được hiệu quả thiết thực. Với ý nghĩa to lớn do cuộc vận động đem lại, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị ra Chỉ thị 03-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

 (GD&XH) - Ngày 07 tháng 11 năm 2006 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động thực sự đã được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hưởng ứng nhiệt tình và tạo được hiệu quả thiết thực. Với ý nghĩa to lớn do cuộc vận động đem lại, ngày 14/5/2011 Bộ Chính trị ra Chỉ thị 03-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay. 

Những năm qua Trường THPT Phong Châu, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều biện pháp đồng bộ, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường và đã đạt được những kết quả nhất định.

Trong bối cảnh hiện nay, nhà trường đã xác định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên (CB, GV), nhân viên và học sinh gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường.

Đ/c Lê Thị Kim Hồng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng triển khai học tập chuyên đề Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi bộ Đảng đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW. Tỷ lệ CB, đảng viên, GV, nhân viên nhà trường tham gia học tập chuyên đề và đăng ký học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt 100%. Nội dung học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng và xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc để CB, đảng viên tự giác rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất. Mỗi thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, công tác được phân công. Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho CB, GV luôn được quan tâm. Từ đó góp phần giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức của thế hệ trẻ về ý nghĩa, giá trị và vai trò của việc học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Nhà trường gắn kết chặt chẽ nội dung học tập tấm gương của Bác với Phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt” và Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Sau mỗi chuyên đề được học tập, CB, đảng viên, GV viết bài nói lên cảm xúc, suy nghĩ, hướng phấn đấu của mình. Các bài viết xuất sắc được chọn in trong “Tuyển tập các bài viết về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhà trường đã cho ra mắt 2 tuyển tập với 66 bài viết xuất sắc. Đây là tập tài liệu quý để CB, GV, học sinh nhà trường học tập lâu dài.
Trong những năm qua, Trường THPT Phong Châu đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ: Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì... góp phần làm nên những thành tích đó có một phần đáng kể của CB, GV, nhân viên và học sinh nhà trường tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nhân Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng và 45 năm thực hiện Di chúc của Bác; toàn thể CB, đảng viên, GV, nhân viên và học sinh Trường THPT Phong Châu quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, xứng đáng với truyền thống quê hương Đất Tổ./.

 

 


Lê Thị Kim Hồng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng

Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan