Wednesday, 23/10/2019 - 05:44|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

Ban Giám hiệu trường THPT Phong Châu năm học 2015 - 2106

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU NĂM HỌC 2015 - 2016

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Lê Thị Kim Hồng

15/06/1967

Đại học sư phạm Ngữ văn

Hiệu trưởng

2

Trần Mạnh Hưởng

29/06/1975

Đại học sư phạm Vật lý

Phó hiệu trưởng

3

Trần Thị Hải Yến

09/05/1970

Đại học sư phạm Ngoại ngữ

Phó hiệu trưởng

4

Lê Thị Kim Xuyến

15/02/1971

Đại học sư phạm Ngữ văn

Phó hiệu trưởng

 

 
Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan