Wednesday, 23/10/2019 - 05:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU

BAN CHI ỦY - CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU NHIỆM KỲ 2016 - 2020

BAN CHI ỦY - CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG THPT PHONG CHÂU NHIỆM KỲ 2016 - 2020

STT

Họ và tên

Sinh ngày

Trình độ chuyên môn

Trình độ lý luận chính trị

Chức vụ

1

Lê Thị Kim Hồng

15/06/1967

Đại học sư phạm Ngữ văn

Cao cấp

Bí thư CB

2

Trần Mạnh Hưởng

29/06/1975

Đại học sư phạm Vật lý

Trung cấp

Phó bí thư CB

3

Trần Thị Hải Yến

09/05/1970

Đại học sư phạm Ngoại ngữ

Cao cấp

Chi ủy viên
Nguồn: thptphongchau.phutho.edu.vn
Bài tin liên quan